En waar was ik afgelopen vrijdag om voor te lezen uit De liefhebber??

… dat wil zeggen: voorlezen vonden ze niks: ‘Dat doe je maar aan kinderen’. Ik was in de Penitentiaire Inrichting van Alphen aan de Rijn en discussieerde daar met gedetineerden over mn boek. Ze hadden het alle zes gelezen. Bibliothecaresse Wilma had het middagje aan ze aangeboden, al een paar maanden geleden, op voorwaarde dat ze het boek zouden lezen, zodat we iets hadden om over te praten. De dag zelf meldden zich steeds meer ‘jongens’  voor de leeskring omdat ze, zoals Wilma zei, hadden vernomen dat er soesjes en koffie zou zijn.

Het werd een interessante middag met een gedetineerde die vertelde vooral boeken van Dante en Schopenhauer te lezen; een die het een ‘hartstikke leuk’ boek vond, ‘met veel tips’, en een die zich afvroeg ‘welke vijf minuten’ nou precies zo levensveranderend waren..

Wordt binnenkort wellicht vervolgd in de PI van Heerhugowaard, en van Amsterdam.

Tags: , ,

2 Responses to “En waar was ik afgelopen vrijdag om voor te lezen uit De liefhebber??”

  1. peter van brummelen Says:

    Hester Carvalho: de Johnny Cash van de Nederlandse literatuur.

  2. Hester Says:

    Ik had iets minder juichende convicts tegenover me, maar de voldoening was er niet minder om!

Leave a Reply